Mrdavidquynhvn (TP.Hồ Chí Minh) hỏi về Gia dụng

CFC nghĩa là gì?

  • Nhận thông báo qua email khi có trả lời0

Có 1 bình luận

khach
Chlorofluorocarbon (CFC), được dùng trong kỹ nghệ lạnh (CFC được (xem) là gây hư hại cho tầng Ozone).
Trả lời1 năm trướcBáo vi phạm


tracking news detail view
1800.1061 (miễn phí) hoặc (08)39.486.789
Xem hệ thống 23 siêu thị