HÓA ĐƠN TỪ 2 TRIỆU - DƯỚI 5 TRIỆU (Được phép cộng gộp sản phẩm vào 1 hóa đơn)

Quay trúng 100% quà gia dụng từ 100-200 ngàn

HÓA ĐƠN TỪ 5 TRIỆU - DƯỚI 10 TRIỆU (Được phép cộng gộp sản phẩm vào 1 hóa đơn)

Quay trúng 100% quà gia dụng từ 200-300 ngàn

HÓA ĐƠN TỪ 10 ĐẾN 15 TRIỆU (Được phép cộng gộp sản phẩm vào 1 hóa đơn)

Quay trúng 100% quà gia dụng từ 300-500 ngàn

HÓA ĐƠN TỪ 15 TRIỆU TRỞ LÊN (Được phép cộng gộp sản phẩm vào 1 hóa đơn)

Quay trúng 100% quà gia dụng từ 500-800 ngàn

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc, khiếu nại về chương trình vui lòng liên hệ tổng đài 1800.1061 để được hỗ trợ tốt nhất từ dienmay.com

1800.1061 (miễn phí) hoặc (08)39.486.789
Xem hệ thống 22 siêu thị